25.06.2024

Услуги

.

.

Ние ще Ви предоставим най-доброто обслужване, гарантиращо най-добрите решения на Вашите застрахователни нужди, без да заплащате допълнително.

.

Какво получавате, избирайки “Лайф Брокер” ЕООД ?

 “Лайф Брокер” ЕООД има висококвалифициран персонал, готов да служи в полза на клиента. Ние сме на Ваше разположение седем дни в седмицата, на място удобно за Вас.

   Какво ще направим за Вас?

 Ние ще Ви помогнем да определите Вашите застрахователни нужди, давайки Ви необходимата информация.

 Ние ще Ви помогнем да изберете най-доброто за Вас, анализирайки различни възможни решения.

 Ние ще договорим възможно най- добрите условия за сключване на застрахователния договор.

 Ние ще оформим всички Ваши документи преди сключването на застраховката.

 Ние ще издадем Вашата полица или ще предадем документите, необходими за нейното издаване от застрахователните компании.

 Ние ще доставим Вашата полица.

 Ние ще се грижим да уведомяваме застрахователя за всички настъпили промени и изменения по застраховките.

 Ние ще осигуряваме документите, регистриращи промените от застрахователя и ще Ви доставяме документите.

 Ние ще Ви уведомяваме за предстоящи плащания по Вашата полица и в случай, че плащате в брой, ние можем да внасяме сумата при застрахователя от Ваше име.

 Ние ще оформяме Вашите документи в случай на щета, когато това е разрешено от застрахователя или ще Ви съдействаме, ако трябва да го направите лично.

 Ние ще получим Вашето обезщетение, когато това е разрешено от застрахователя, за Ваша сметка и ще го доставим в удобно за Вас време и място.

Ще Ви бъдем благодарни за възможността да обсъдим Вашите застрахователни нужди и да Ви демонстрираме ползите от нашето обслужване. При желание от Ваша страна сме на разположение и за лични срещи. Преди срещата могат да бъдат изготвени примерни оферти, отговарящи на Вашите изисквания. Офертите могат да бъдат преведени на английски език.