18.05.2024

За нас

“Лайф Брокер” ЕООД е застрахователен брокер, работещ в сферата на животозастраховането, общото застраховане и здравното осигуряване. Застрахователният брокер е юридическо лице, действащо в полза на застрахования. В РБългария тази дейност подлежи на лицензиране.

Нашето разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер е с номер 112 от 30.10.2001 година. Ползвайки нашите професионални услуги Вие имате възможност да подберете най-изгодните за Вас условия при най-ниски тарифи и предпочитани от Вас застрахователни компании или осигурители. За да отговорим на Вашите нужди ние имаме сключени договори с почти всички лицензирани застрахо-вателни компании и осигурители.Ние ще Ви предоставим най-доброто обслужване, гарантиращо най-добрите решения на Вашите застрахователни нужди, без да заплащате допълнително.Затова си позволяваме да Ви препоръчаме нашите консултантски услуги, от които вече се ползват редица големи фирми и множество частни лица. При проявен интерес могат да бъдат предоставени референции от наши клиенти.