Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Застраховка “Злополука”  
 
     начало    продукти    животозастраховане    застраховка “Злополука”  

         Индивидуална за-страховка злополука
        Групова застра-ховка злополука

Кой се застрахова?
        Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив, които се наричат застраховани.
Кои рискове се покриват?
       При този тип застраховки се покриват следните основни рискове:
 
       Смърт от злополука - изплаща се застрахователната сума на ползващите се лица.
       Пълна трайна или частична трайна загуба на трудоспособност от злополука - на застрахования се изплаща процент, равен на процента загубена трудоспособност.
       Временна нетрудоспособност от злополука - на застрахования се изплаща твърда сума или процент от застрахователната сума, съобразно продължителността.


 Допълнителни рискове:
       Възстановяват се суми за извършени медицински разходи в резултат на злополука.
       Възстановяват се разходи за транспортиране при тежки злополуки и смърт от злополука.

Котировка за Застраховка "Злополука":
         Индивидуална застраховка злополука
         Групова застраховка злополука
   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index