Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Автокаско  
 
     начало   продукти    общо застраховане  автокаско  

        Застраховка Автокаско

Кой се застрахова?

        Застрахова се физическо или юридическо лице, което встъпва в застрахователно правоотношение, за да бъде обезпечен застрахователният му интерес при настъпване на застрахователното събитие по време на действие на настоящата полица.
 
Какво се застрахова?
       Застраховат се собствени, наети или на разпореждане моторни превозни средства, регистрирани по установения ред, селскостопански, горски и строителни машини, движещи се със собствен двигател, ремаркета, полуремаркета, каравани и др.
 
Кои рискове се покриват?
       Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение за преки физически загуби или повреди на застрахованото МПС, причинени от рискове, групирани както следва:
       1. Основно покритие: стихийни и природни бедствия; пожар, възникнал по време на експлоатацията на МПС; експлозия; пътнотранспортни произшествия (включително в паркирано състояние); злоумишлени действия на трети лица; падане върху МПС на твърди тела и предмети; отваряне на капак или врата по време на движение; авария на водопроводни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации.
      2. Разширено покритие: злоумишлени действия на трети лица; кражба и грабеж на цяло МПС; нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом; кражба чрез взлом на радиооборудване; умишлен палеж или взривяване и други; стихийни и природни бедствия; пожар и експлозия; пътнотранспортни произшествия (включително в паркирано състояние); падане върху МПС на твърди тела и предмети; отваряне на капак или врата по време на движение; авария на водопроводни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации.
      3. Специално покритие : гореспоменатите рискове за чужбина, по договаряне и изрично упоменато в застрахователната полица.
      4. Кражба: Кражба и грабеж на цяло МПС.
 
Котировка Застраховка Автокаско:
        Застраховка Автокаско

 

   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index