Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Медицински разноски в чужбина  
 
     начало   продукти    общо застраховане  медицински разноски в чужбина  

        С асистанс
        Без асистанс

Кой се застрахова?

       Застраховат се бъл-гарски и чуждестранни физически лица, които се наричат застраховани. Застраховката е в сила за периода на пребиваване-то на застрахования извън територията на РБългария, а за чужде-странни физически лица и извън територията на резидентната им страна.  


Кои рискове се покриват?
      
       Неотложна медицинска помощ при злополука и акутно заболяване
       Медицинско транспортиране и репатриране
       Спасителни разноски
       Смърт или трайна загуба на трудоспособност от злополука
       Спешна стоматологична помощ
       Кражба или загуба на личен багаж
       Кражба или загуба на документи
       Гражданска отговорност
       Съдебни разноски


     Този вид застраховки могат да се предлагат с или без асистираща компания. Разликата е в това, че при асистираща компания застрахованият се обръща към нея в случай на застрахователно събитие. Асистиращата компания заплаща за ползвана медицинска помощ в посочено от нея медицинско заведение, урежда и заплаща разходите при транспортиране и репатриране и други разходи по покрити рискове и до размера на застрахователната сума.
     Когато настъпи застрахователно събитие при продукт без асистираща компания, застрахованият заплаща сам разходите и след това отправя претенция към застрахователната компания.

Которовка за Застраховка "Медицински разноски":
        С асистанс
        Без асистанс

 
   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index