Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Застраховка “ КАРГО “  
 
     начало   продукти    общо застраховане  застраховка карго  

        Застраховка "Карго"

  Кой се застрахова?

       Застрахова се лицето, в чиято полза е сключен застрахователният договор, в случай на загуба или повреда, възникнали по време на превоз на товари.

 
  Какво се застрахова?
      Застраховат се всички видове товари по време на превоз с всякакъв вид транспорт.
       
  Кои рискове се покриват?
       Покриват се рисковете съгласно условията на Оригинални Лондонски Институтски Клаузи:

        “пълно покритие” (А) –Institute Cargo Clauses (А) 1.1.82 всички рискове от загуба или повреда на застрахования предмет по време на транспорта.
        “минимално покритие” (С) – Institute Cargo Clauses (С) 1.1.82 за загуба или повреда, дължащи се на настъпването на определени рискове.

       Допълнително могат да бъдат покрити военни и стачни рискове, съгласно условията на клаузи:

        Institute War Clauses (CARGO) 1.1.82
        Institute Strikes Clauses (CARGO) 1.1.82
 
   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index