Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Смесена застраховка живот  
 
     начало    продукти    животозастраховане    смесена застраховка живот  
        Индивидуална спестовна застраховка с валутна клауза
        Семейна спестовна застраховка с валутна клауза
        Групова спестовна застраховка с валутна клауза

Кой се застрахова?
        Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив, които се наричат застраховани.


Кои рискове се покриват?
При този тип застраховки се покриват следните основни рискове:

       Преживяване срока на застраховката - изплаща се за-страхователната сума на застрахования.
       Смърт в срока на застраховката - изплаща се за-страхователната сума на ползващите се лица.

 Допълнителни рискове:
       Пълна трайна или частична трайна нетрудоспособност - на застрахования се изплаща процент, равен на процента загубена трудоспособност.
       Временна нетрудоспособност - на застрахования се изплаща твърда сума или процент от застрахователната сума, съобразно продължителността.

Котировка за Смесени Застраховки Живот:
        Индивидуална спестовна застраховка с валутна клауза
        Семейна спестовна застраховка с валутна клауза
        Групова спестовна застраховка с валутна клауза
 
   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index