14.07.2024

Новини

Кой се застрахова?
Тази застраховка може да се сключи с едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив, които се наричат застраховани.

Кои рискове се покриват?
        Застрахователят възстановява направените от застрахования разходи за ползвана регламентирана здравна помощ за отстраняване на увреждания в здравното му състояние и работоспособност. Покриват се действително извършени разходи срещу оригинални документи.
Тези плащания могат да бъдат за:
 Доболнично лечение
 Болнично лечение
 Медикаменти
 Стоматологично лечение
 Транспортиране
Допълнителни рискове:
 Сума за ден болничен престой
Котировки: