Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     За връзка  
 
     начало    за връзка  

 

Как да се свържете с “Лайф Брокер” ООД ?

  Вие можете да се свържете с нас по предпочитан от Вас начин:

   Адрес за кореспонденция:
  
      РБългария,
      гр.София 1000,
      ул. “Христо Белчев” 42,
      вх. А, ет. 3. Ап.7

   Телефон / факс:

      (+359) 2 980 47 97
      (+359) 2 980 62 73

   E-mail:
 
    За да бъдете обслужени своевременно, моля изпращайте Вашите     електронни писма на следните адреси:

    Ако се свързвате с нас за първи път или сте наш клиент и имате нужда от друг продукт :
    info@lifebroker-bg.com

    Ако сте наш клиент и имате нужда от обслужване по Ваша полица, моля     използвайте:
    service@lifebroker-bg.com

    Ако сте наш клиент и Ви е необходим пакет документи за подаване на     претенция:
    claims@lifebroker-bg.com

 

 

   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index