Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Детски и женитбени застраховки  
 
     начало    продукти    животозастраховане    детски и женитбени застраховки  
        Индивидуална детска застраховка
        Женитбена детска застраховка


Кой се застрахова?
        При тази застраховка се застрахова родител или прародител в полза на едно дете, наричано ползващо се лице.

Кои рискове се покриват?
При този тип застраховка се покриват следните основни рискове:

       При раждане - изплаща се застрахователната сума на ползващото се лице.
       При сключване на граждански брак - изплаща се застрахователната сума на ползващото се лице.

 Допълнителни рискове:
       Смърт на застрахования - изплаща се застрахователната сума на ползващото се лице.
       Трайна загуба на трудоспособност на застрахования от злополука-изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност.

Котировка за Детски и Женитбени Застраховки: 
     Индивидуална детска застраховка
     Женитбена детска застраховка
   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index