Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Постоянни здравни застраховки  
 
     начало    продукти    животозастраховане    постоянни здравни застраховки  
        Индивидуална здравна застраховка
        Семейна здравна застраховка
        Групова здравна застраховка
        Планинска здравна застраховка


Кой се застрахова?
        Тази застраховка може да се сключи с едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив, които се наричат застраховани.


Кои рискове се покриват?
        Застрахователят възстановява направените от застрахования разходи за ползвана регламентирана здравна помощ за отстраняване на увреждания в здравното му състояние и работоспособност. Покриват се действително извършени разходи срещу оригинални документи.
  Тези плащания могат да бъдат за:

       Доболнично лечение
       Болнично лечение
       Медикаменти
       Стоматологично лечение
       Транспортиране

 Допълнителни рискове:
       Сума за ден болничен престой


Котировка за Постоянни Здравни Застраховки:
        Индивидуална здравна застраховка
        Семейна здравна застраховка
        Групова здравна застраховка
 
   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index