Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Рентни застраховки  
 
     начало    продукти    животозастраховане    рентни застраховки  

        Индивидуална с разсрочена премия
        Индивидуална с разсрочена премия с наследяване на пенсия
        Групова с разсрочена премия
        Групова с разсрочена премия, с наследяване на пенсия

Кой се застрахова?
       Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице или трудов колектив, които се наричат застраховани.

Кои рискове се покриват?
       Застрахователят изплаща пенсия на застрахования, със срок на получаване от 3 до 20 години или доживотно. В случай на смърт на застрахования, пенсията се изплаща на ползващото се лице.
 
Застраховката може да има следните допълнителни покрития:
       Смърт, вследствие на трудова злополука - застрахователят изплаща освен дължимите до края на срока пенсии, още три месечни пенсии на ползващото се лице.
       Трайна загуба на трудоспособност над 50% вследствие трудова злополука - застрахователят изплаща на застрахования две месечни пенсии.
 

Котировка за Рентни Застраховки:
        Индивидуална с разсрочена премия
       
Индивидуална с разсрочена премия с наследяване на пенсия
       
Групова с разсрочена премия
       
Групова с разсрочена премия, с наследяване на пенсия
   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index