Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Животозастраховане  
 
     начало    продукти    животозастраховане  

 
       Всички сме чували за животозастраховане, но знаем ли какво точно е?

        Бихме искали да Ви разясним и да Ви демонстрираме каква е Вашата полза от животозастраховането.

Помислете какво цените най-много?

        Не е ли това Вашето семейство?
        Бъдещето на Вашите деца?
        Вашето здраве и това на Вашето семейство?
        Вашите спокойни и осигурени старини?

Това са нещата, които са най- ценни за нас и които можем да подсигурим чрез продуктите на животозастраховането.

Как е възможно това?
        Това се осъществява чрез различните покрития, които гарантират защита и спокойствие за Вас и Вашите близки в случаи на болест, злополуки, смърт.
        Тези продукти са създадени, за да Ви помагат в трудни ситуации, възстановявайки Ви необходимите суми за прегледи, изследвания, покупки на лекарства, престой в болнични заведения, осигурявайки Ви доход при нарушена работоспособност, подсигурявайки нормален живот на Вашите близки в случай на смърт.
        Продуктите на животозастраховането могат да Ви подсигурят суми, осигуряващи Вашата финансова независимост, срещу скромни дългосрочни вноски.
        Можете да изберете кога да получите тези суми: при раждане на дете, при встъпване в брак, при пенсиониране.
        В животозастраховането се покрива риска от настъпване на събития, свързани с живота и/или здравето на застрахованото лице.
        При настъпването на застрахователно събитие през застрахователния срок, застрахователят изплаща обезщетение.
        Обезщетението е предварително известна сума или процент от нея.
        Сумата, която определя размера на обезщетението е застрахователната сума. Застрахователната сума е предварително договорена.
        Покритите рискове в животозастраховането могат да бъдат различни, като например:
        Преживяване на застрахования
        Смърт на застрахования
        Пълна трайна или частична трайна нетрудоспособност на застрахования
        Временна нетрудоспособност на застрахования
        Медицински разходи на застрахования
            - За доболнично лечение
            - За болнично лечение
            - За медикаменти и др.
        Съобразно покритите рискове в животозастраховането се предлагат следните продукти:

        Смесени застраховки живот
        Детски и женитбени застраховки
        Постоянни здравни застраховки
        Рискови застраховки живот
        Злополука
        Рентни застраховки
        Застраховка на кредитополучатели

 
   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index