Продукти
Котировка
Въпроси & Отговори
 
bg | en
Всички права запазени  
За нас Услуги За връзка Работа Новини
     Индивидуална или семейна застраховка  
 
     начало   котировка    индивидуална или семейна застраховка  

 


e-mail:*
Застрахован1
Трите имена:
Години:
Професия:
Продължителност на застраховката: /години/
Застрахован2
Трите имена:
Години:
Професия:
Продължителност на застраховката: /години/
Застрахован3
Трите имена:
Години:
Професия:
Продължителност на застраховката: /години/
Застрахован4
Трите имена:
Години:
Професия:
Продължителност на застраховката: /години/
Застрахован5
Трите имена:
Години:
Професия:
Продължителност на застраховката: /години/Покрити рискове:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Преживяване срока на застраховката.
Смърт в срока на застраховката.
Смърт от злополука в срока на застраховката.
Пълна трайна или частична трайна нетрудоспособност от злополука.
Временна нетрудоспособност от злополука.
Временна нетрудоспособност от заболяване.
Разходи за доболнично лечение.
Разходи за болнично лечение.
Разходи за медикаменти.
Разходи за стоматологично лечение.
Разходи за транспортиране при тежки заболявания и смърт.
Сума за ден болничен престой.
Раждане на дете.
Сключване на граждански брак.

Моля избройте рисковете, които искате да бъдат покрити /от 1 до 14/
Моля посочете, ако имате предпочитания към застрахователна компания:


Моля посочете приемлива за Вас застрахователна премия на един застрахован:
 
   
 
 
 Новини

Постоянни здравни застраховки - Тази застраховка може да се сключи върху живота на едно лице, всички членове на семейството или трудов колектив...

 Бърз достъп
Смесена Застраховка Живот
Застраховка "Злополука"
Детски и женитбени застраховки
Постоянни здравни застраховки
Рентни застраховки
Застраховка на кредитополучателя
Автокаско
Карго
Медицински разноски в чужбина
Застраховка на отговорности (гражданска и професионална)
index